Styrelsen

2023-2024


Ordförande: Lukas Törnqvist

Kassör: Jasmine Malm

Sekreterare: Nadja Törnqvist​

Vaktmästare: Tina Martin (0451861616)


Övriga styrelsemedlemmar

Ida Strömfors
Vice Ordförande, Informationsansvarig

Mira Mäkinen
Bidragsansvarig

Stina Johansen
Bufféföreståndare

Juulia Tuominen
Bufféföreståndare

Emely Strömfors
Bufféföreståndare

Ida Sydholm (0504545228)
Bokningsansvarig

Simon Lundegård
Medlemsansvarig

Sara Tuomela
Styrelsemedlem

Jessica Koivunen
Styrelsemedlem

Suppleanter

Hanna Lönnvik
Alex Antell

Louise Björkskog
Nadia Väglund

 

Malax Ungdomsförening r.f.