Malax UFs Årsmöte

21.03.2021 kl. 14.00 – 15.00

Det är dags för årsmöte!
Årsmötet kommer att ske via Zoom söndagen den 21 mars kl. 14.00.
Länken till mötesrummet kommer att läggas upp på facebook evenemanget samma dag.


Alla är välkomna att delta, medlem eller ej!

Stadgeenliga ärenden.

Hoppas vi sesPlats
Online - Zoom

Arrangör
Malax UF
Malax Ungdomsförening r.f.