Den stora talkodagen

25.05.2019 kl. 10.00 – 10.30
Plats
Malax UF, Bygdegården
Köpingsvägen 18
66100 Malax

Arrangör
Malax UF
Malax Ungdomsförening r.f.