Årsmöte Malax UF r.f.

24.03.2019 kl. 15.00 – 15.01
Plats
Malax UF, Bygdegården
Köpingsvägen 18
66100 Malax

Arrangör
Malax UF
Malax Ungdomsförening r.f.