Årsmöte Malax UF r.f.

24 Mars 2019 kl. 15.00–15.01
Plats
Malax UF, Bygdegården
Köpingsvägen 18
66100 Malax

Arrangör
Malax UF
Malax Ungdomsförening r.f.