Träffa BUU-klubben

12.11.2014 kl. 17.00 – 18.00
Se vår BUU-show, träffa BUU-klubbsledarna
Eva, Hanna, Linda och Staffan,
hämta din egen julkalender!

Plats
Bygdegården
Köpingsvägen 18
66100 Malax

Arrangör
Malax UF
Malax Ungdomsförening r.f.