Styrelsen

2019-2020


Ordförande: Nora Väglund

Kassör: Hanna Lönnvik

Sekreterare: Nadja Törnqvist​

Vaktmästare: Lukas Strömfors


Övriga styrelsemedlemmar

Nina Franssi
Vice Ordförande

Emma Ahlström
Bidragsansvarig

Matilda Lönnvik
Bufféföreståndare

Ida Strömfors
Bufféföreståndare

Anette Törnqvist
Bufféföreståndare

Lina Möller
Bidragsansvarig

Stina Johansen
Jasmine Malm


 

Maria Mattans
Mats Back

 


Suppleanter

Andreas Strömfors
Anna Sjöström
Jessica Hemming
Nadia Väglund
Sara Hemming

 

Malax Ungdomsförening r.f.