Den stora talkodagen

25 Maj 2019, 10:00 - 10:30
Plats
Malax UF, Bygdegården
Köpingsvägen 18
66100 Malax

Arrangör
Malax UF
Malax Ungdomsförening r.f.