Årsmöte Malax UF r.f.

24 Mars 2019, 15:00 - 15:01
Plats
Malax UF, Bygdegården
Köpingsvägen 18
66100 Malax

Arrangör
Malax UF
Malax Ungdomsförening r.f.